Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng)

Generelt om studiet

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig? Mange barn og unge blir utsatt for psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø.  Som student får du inngående kunnskap om psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne. Dette studiet ønsker å øke din kompetanse slik at du bedre kan sette inn tiltak som fremmer barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastinger. Studiet er tverrfaglig og tverretatlig hvilket er med på å gi bred kompetanse og utvikle evne til kommunikasjon og samhandling på tvers av faggrupper og nivåer.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.  Målgruppe er personer som arbeider i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud. Studiet er dekket av Helsedirektoratet.

Forventet oppstart er september uke 36 med fire samlinger hvert semester, hver på tre dager. 

Første emne HVPBU10513 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng) fra 1. – 4. semester har følgende arbeidskrav: Studenten skal ha minimum 300 timer praksis pr. år (ca. 1 dag per uke i 8 mnd. pr. år).

Opptakskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi,
og minst to års relevant praksis etter fullført utdanning.
I tillegg kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og
ungdomsarbeid med minimum 50
%.

Sist oppdatert: 24.07.2015 14:16

Videre utdanning

Etter fullført studium kan du søke om opptak til blant annet masterstudiet i tverrfaglig samarbeid i helse og sosialsektoren eller masterstudiet i psykososialt arbeid- helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Yrkesmuligheter

Det er et stort behov for personer med kompetanse i tverrfaglig samarbeid og psykososialt arbeid i skolesektoren, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politiet og andre institusjoner som jobber med psykososiale problemstillinger.

Studieinfo

Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
Deltid, 2 år
Semesterstart
Avklares senere
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Marianne.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Avklares senere