Norsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen og har behov for å styrke din kompetanse i norskfaget? 

Som lærer på barnetrinnet har du en viktig oppgave i å lære barn å lese og skrive, og samtidig motivere og inspirere hver enkelt til å utvikle ferdighetene gjennom hele skoletiden. Norsk er dessuten blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden fremover. 

Norsk 2: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i faget på 1.-7. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i norsk 1 eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig norsklærer. Som student på dette studiet får du også ta del i høgskolens gode fagmiljø og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet strekker seg over to semestre med tre samlinger à to dager per semester. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. 

Norsk 103 i høstsemesteret tar for seg disse hovedtemaene:
- den andre lese- og skriveopplæringen
- lesing og skriving i historisk perspektiv, faghistorie
- språkhistorie, språknormering og talemålsvariasjon

Norsk 104 i vårsemesteret tar for seg disse hovedtemaene:
- litteratur og litteraturdidaktikk for barnetrinnet
- generell litteraturforståelse og utvalgte verk fra vår nordiske litterære kanon
- sammensatte tekster
- tekst og sjanger i ulike medium

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Norsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i studietiden.

Sist oppdatert: 19.12.2016 15:23

Videre utdanning

Norsk 1: 1.-7. trinn og Norsk 2: 1.- 7. trinn, gir til sammen 60 studiepoeng i faget og grunnlag for videre fordypning. Har du en godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk, er du kvalifisert til å søke opptak til Masterstudium i norsk i skolen (120 stp.) ved Høgskolen i Østfold. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra fordypningen i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andre språk. For opptak ved andre utdanningsinstitusjoner vennligst se opptakskrav ved den enkelte institusjon.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
2. mai
Ordinær søknadsfrist
11. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Åpner for søking 2. mai