MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg! Høgskolen i Østfold tilbyr det populære emnet MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) også våren 2017. MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo. 

Studiet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning primært rettet mot skolesektoren, eller har startet på en slik utdanning. Studiet er således nyttig både for deg selv som lærere, skolen der du arbeider og din skoleeier.

I studiet vil du lære/utforske hvordan du på en god måte kan implementere god bruk av IKT i din profesjon som lærer. Alt som kreves for at du skal kunne ta i bruk læringsinnholdet i kurset, er at du har tilgang til en datamaskin med webkamera og Internett. Det kan være en fordel å ha kunnskaper tilsvarende MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi når du starter på kurset, men det er ingen forutsetning for deltakelse.

MOOC: Pedagogisk bruk av IKT kan gjennomføres på to ulike måter:

1. Som kursdeltaker
Du registrerer deg da først på denne nettsiden: http://bit.ly/iktpedmooc2017

Etter registrering får du tilgang til alle læringsressursene på denne siden og kan gjennomføre det du selv ønsker. Som kursdeltaker kan du øke din realkompetanse i pedagogisk bruk av IKT, og kontrollere dine kunnskaper gjennom automatiske tester i de ulike modulene. Men utover dette foretas det ingen gjennomgang av hva du har tilegnet deg av kunnskap fra MOOC. Ønsker du uttelling i form av studiepoeng, følger du punkt 2 nedenfor.

2. Som student
Ønsker du å gjennomføre eksamen og få uttelling i form av studiepoeng? Dette kan du gjøre ved å søke opptak til emnet. Du søker om opptak i det semesteret du kan tenke deg å gjennomføre eksamen, i denne omgang våren 2017.

Du kan søke opptak i perioden 1. desember 2016 – 1. februar 2017, og gjør dette elektronisk via denne nettsiden

Vet du allerede før du registrer deg som kursdeltaker (jfr. pkt. 1 ovenfor) at du vil ta eksamen, husk da at du søker om opptak til emnet i tillegg til å registrere deg som kursdeltaker.

For å få opptak til emnet må du oppfylle opptakskravet (se nedenfor). Søknaden din vil normalt bli behandlet i løpet av én uke, med unntak av juleferien, hvor ferieavvikling gir lenger behandlingstid. Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av studiepoeng.

Innhold
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT er 100 % nettbasert og bygget opp av seks moduler:

MOOC: Pedagogisk bruk av IKT gjennomføres for nå andre gang. Det gjøres en del endringer i innholdet i emnet fra første gjennomføring, og kurssiden oppdateres fortløpende i desember 2016. Det vil bli gitt løpende informasjon om når innholdet i de ulike modulene er klare.

Varierte og tidsaktuelle eksamensformer
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) benytter fire ulike vurderingsformer; Multiple choice, egenvurdering, elektroniske innleveringer/hjemmeeksamen og Peer review. I modul 2 skal du gjennomføre en egenvurdering av en oppgave du selv leverer inn. Peer review benyttes i modul 4 og 6 og innebærer at du, i tillegg til å levere inn eget arbeid, skal vurdere/gi tilbakemelding på to medstudenters arbeid. Det vil bli gitt egen informasjon om hvordan medstudentenes arbeid skal vurderes.

Det er ellers verdt å merke seg at det gjennomføres eksamen underveis i emnet, se oversikt over datoer nedenfor.

Viktige datoer for studenter, dvs. du som ønsker å ta eksamen våren 2017:

Mer informasjon om eksamen/sluttvurdering finner du i emnebeskrivelsen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:42

Videre utdanning

MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) tilbys allerede som et emne i studiet IKT for lærere (30 studiepoeng), i tillegg til emnet MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng). MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) og MOOC: Pedagogisk bruk av IKT kan tas uavhengig av hverandre, selv om vi anbefaler at MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi tas først. Du kan velge om du vil søke deg inn på hver av MOOC-ene, eller om du etter å ha tatt det ene emnet, vil søke deg inn på studiet IKT for lærere (30 studiepoeng), med innpass for den MOOC-en du allerede har.

Høgskolen i Østfold tilbyr flere videreutdanninger for deg med pedagogisk utdanning fra før. Du kan videreutdanne deg innenfor språkfag, naturfag, realfag, idrett, kunstfag, samfunnsfag og mange andre områder. Se høgskolens studiesøk for alle videreutdanningene vi tilbyr.

Yrkesmuligheter

Digital kompetanse er én av de fem grunnleggende ferdighetene i norsk skole. MOOC: Pedagogisk bruk av IKT gir et godt grunnlag for å ta i bruk IKT i skole. Kompetansen kan brukes direkte i undervisning av og aktiviteter med barn/elever, eller som støtte-/fagfunksjoner knyttet til slike aktiviteter. Emnet er også relevant i forhold til andre yrker hvor kompetanse om læring og IKT er aktuell.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Vår 2017
Språk
Norsk
Studiested
Nettbasert
Studieavgift
NOK 600
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1.desember
Ordinær søknadsfrist
1. februar

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Magnus Nohr

Magnus Nohr

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Magnus.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk opptak til studie for studiepoeng

Aktuelt om studiet