MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg! Høgskolen i Østfold tilbyr det vellykkede kurset Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi som et MOOC også høsten 2016. MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium som du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Studiet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. I studiet vil du arbeide med basiskunnskap som er relevant for din hverdag som lærer i barnehage og skole, og du vil sette deg inn i programvare som har direkte betydning for undervisningen/aktiviteten din. Studiet er nyttig både for deg som ansatt i barnehage/skole og dermed også din barnehage-/skoleleder og barnehage-/skoleeier. Programvaren og alt som blir brukt i kurset er gratis, og du får hjelp til å installere det på din datamaskin. Alt som kreves for at du skal kunne ta i bruk læringsinnholdet i kurset, er at du har tilgang til en datamaskin og Internett.

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan gjennomføres på to ulike måter:

1. Som kursdeltaker:

Registrerer du deg først på denne nettsiden

Etter registrering får du tilgang til alle læringsressursene her og kan gjennomføre de du selv ønsker. Som kursdeltaker kan du øke din realkompetanse i IKT, men det foretas ingen gjennomgang av hva du har tillegnet deg av kunnskap fra MOOC. Ønsker du dette, og da uttelling i form av studiepoeng, følger du punkt 2 nedenfor.

2. Som student:
Etter at du har vært kursdeltaker en stund, ønsker du kanskje å gjennomføre eksamen og få uttelling i form av studiepoeng.

Dette kan du gjøre ved å søke opptak til studiet. Du kan søke opptak i perioden 1. mai – 1. oktober, og gjør dette elektronisk (lenke aktiveres 1. mai 2016). Vet du allerede før du registrer deg som kursdeltaker (pkt. 1 ovenfor) at du vil ta eksamen, husk da at du søker om opptak til studiet i tillegg til å registrere deg som kursdeltaker. 

For å få opptak til studiet må du oppfylle opptakskravet (se nedenfor). Søknaden din vil normalt bli behandlet i løpet av én uke, med unntak av juli måned, hvor ferieavvikling gir lenger behandlingstid. Etter opptak blir du meldt til eksamen og du får tilgang til innleveringsmapper. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av studiepoeng.

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er 100 % nettbasert og all undervisning foregår på nett. Kurset er bygget opp av 10 moduler. Som student må du levere oppgaver til hver modul, innleveringene utgjør eksamensmappen. Som kursdeltaker velger du selv hva du vil gjøre i de ulike modulene. Undervisningsmåten er for det meste korte instruksjonsvideoer, der du har mulighet til å ta pause og spole tilbake, eller hoppe over ting du kan fra før. Godkjent emnebeskrivelse vil bli lenket opp her når den er endelig klar. 

Viktige datoer:

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er Norges største MOOC sett i forhold til sentrale mål: 

Nærmere 90 % av de som svarte på evalueringen av MOOC var enten fornøyd eller svært godt fornøyd med kurset.

Hvis du ønsker kan du se videoen med praktisk informasjon om kurset som ble gjennomført høsten 2015. En oppdatert video for høstsemesterert 2016 kommer i løpet av våren.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 19.12.2016 08:58

Videre utdanning

Dette kurset tilbys allerede som et emne i studiet IKT for lærere (30 studiepoeng), i tillegg til emnet Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)Dersom du fullfører dette MOOC-emnet om innføring av IKT og består eksamen, kan du ved opptak til IKT for lærere (30 studiepoeng) søke om å få MOOC-emnet innpasset i studiet.

Høgskolen i Østfold tilbyr flere videreutdanninger for deg som allerede har en pedagogisk utdanning. Du kan videreutdanne deg innenfor språkfag, naturfag, realfag, idrett, kunstfag, samfunnsfag og mange andre områder. Se høgskolens studiesøk for å få en oversikt over alle videreutdanningene vi tilbyr.

Yrkesmuligheter

Dette studiet gir et godt grunnlag for å ta i bruk IKT i skole og barnehage. Kompetansen kan brukes direkte i undervisning av barn/elever, eller som støtte-/fagfunksjoner knyttet til slike aktiviteter. Kurset er også relevant i forhold til andre yrker hvor kompetanse som lærer og IKT er aktuell.

Studieinfo

Studiepoeng
15
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Nettbasert
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. oktober

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Magnus Nohr

Magnus Nohr

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Magnus.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk opptak til studie for studiepoeng

Aktuelt om studiet