Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Volden som foregår i nære relasjoner skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena. Kriminalitet skal bekjempes slik at alle kan føle seg trygge, også i egne hjem. En effektiv voldsbekjempelse forutsetter en målrettet og samordnet innsats der ulike etater og fagmiljøer må arbeide sammen.

Første semester vil omhandle ny teori og forskning knyttet til ulike perspektiver på vold i nære relasjoner. I andre semester fokuseres det på behandlingstiltak og forebyggende arbeid rettet mot vold i nære relasjoner både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Studiet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over to dager. Hvert semester avsluttes med en skriftlig eksamen.

Vesentlige deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk. Det benyttes internasjonale komparative perspektiver i framstillingen av det faglige stoffet.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:41

Videre utdanning

Studiet Vold i nære relasjoner er lagt opp slik at det kan tas som et avgrenset studium eller i sammenheng med videreutdanningen Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (30 studiepoeng).

Begge disse to videreutdanningene er imidlertid selvstendige studieprogrammer som avløser hverandre med oppstart kun annet hvert år.

Yrkesmuligheter

Det er et stort behov for personer med kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner. Studiet retter seg mot de som ønsker arbeid eller arbeider i offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner.
Studiet er spesielt egnet for personer som ønsker arbeid eller arbeider innenfor helse- og sosialtjenester, barnevern, politi, helsevesen, NAV, barnehage- og skolesektor, samt alle som møter mennesker som har opplevd vold i sitt arbeid.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 2 semestre
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1931
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Irene Haugland Sørsdahl

Irene Haugland Sørsdahl

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Irene Haugland.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk her før 1.mars! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet