Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk sammensetting. Organisasjoner preges av komplekse endringsprosesser hvor behovet for kompetanse er stadig økende. Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet. Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Organisasjonspsykologi organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium. Se priser under "Mer info. om studiet finnes her"

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Sist oppdatert: 02.11.2015 10:46

Videre utdanning

Studiet er et selvstendig studium, men passer godt sammen med studiet Personaladministrasjon og personalledelse (15 stp)

Yrkesmuligheter

Alle virksomheter er i behov av ansatte med kompetanse innen organisasjonsfaget. Organisasjonspsykologi passer deg som ønsker å jobbe innen ledelse og HR- funksjoner.

Studieinfo

Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Ikke opptak 2017
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Carina Holm

Carina Holm

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Carina.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet