Morten Skaug

Morten Skaug

HiØ VIDERE

Avdelingsdirektør Mobil: 404 71 201 Tlf. arbeid: 69608091 Kontornr.: Rom E1-002 contacts
Arbeidsområde:

Leder av etter- og videreutdanningssenteret-HIØ VIDERE ved Høgskolen i Østfold.

HIØ VIDERE tilbyr årlig ca. 25 videreutdanningstilbud med omfang fra 10-60 stp. Vi utvikler også kurs, etterutdanninger og videreutdanninger på oppdrag for skoler, barnehager, kommuner, fylkeskommuner, offentlige virksomheter og private foretak.

Mine fagområder de siste årene:

Har i perioden 2014-2016 vært engasjert som ekstern avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet i avdeling for skoleutvikling. Har hatt ansvar for statlige kompetansestrategier og fungert som et bindeledd mellom UH sektoren og direktoratet.

Har jobbet 17 år i videregående skole som rådgiver, hatt ansvar for implementering av felles pedagogisk plattform og idrettsfag.

Konsekvenspedagogikk: Har vært fagansvarlig og kursansvarlig for 30 stp. delvis nettbasert videreutdanning i konsekvenspedagogikk i flere år. Harbidratt med utvikling av to videreutdanninger i konsekvenspedagogikk.

Spesialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet ungdom med sosiale og emosjonelle vansker/ samspillsvansker og vært fagansvarlig/ kursansvarlig i spesialpedagogikk 1 og 2 i flere år. Har forsket på det voksne liv for mennesker med sosiale og emosjonelle vansker.

Sosialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet rådgivning.

Vært gjesteforeleser/ kursholder og foredragsholder innenfor mine fagområder. Har de seneste årene hatt spesielt fokus på "Fremtidens skole".

Utdanning:

Lærerutdanning, master i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, rådgiverutdanning, idrettsutdanning, IT utdanning og lederutdanning.

 

Verv:

Styreverv:

Styremedlem i Norwegian center of expertice- NCE  i perioden 2015-2017


Div. styreverv som leder, nestleder, sportslig leder og prosjektleder i Halden håndballklubb (elitesereien kvinner og brddeklubb barn) i perioden 2006-2016