John Erik Andreassen

John Erik Andreassen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Førstelektor Mobil: +4791856900 Tlf. arbeid: 69608140 Kontornr.: A3-061 contacts
Arbeidsområde:

Førstelektor i økonomistyring

Undervisningsområder 2014/2015

 • Økonomisk styring
 • Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling
 • Bedriftsrådgivning

Forskningsinteresser:

Strategic Management Accounting (Strategisk økonomistyring).
Management Accounting.  
Innovasjonsledelse.  Strategi. Undervisningformer.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Master of Science in Business (Siviløkonom)
  MBA (Henley)
  MM (BI)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Økonomi og administrasjon:

  Undervisningskompetanse:
  Budsjettering og driftsregnskap
  Finansregnskap
  Finansiering og investering
  Entreprenørskap
  Prosjekt- og endringsledelse
  Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling
  Bedriftsrådgivning
  Økonomistyring

Forskningsprogram/-prosjekter:


Interregionalt prosjekt: Grenseløs næringsutvikling. Et høgskolesamarbeid for å bygge kompetanse i industrien.


International project: Southern Federal University, Russland. Innovation and strategic management. Education and research.  

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330765&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Dissemenation:


Andreassen, J. E. (2013). The innovation and business strategy of firms in the regions “Västra Götalands län” and “Østfold fylke”. In Irene Bernhard (Ed.) The proceedings of 16th Uddevalla Symposium 2013:  Innovation, High-growth Entrepreneurship and Regional Development. Trollhatten: University West


Andreassen, J. E. (2013, 10 October). Strategic risk management of border region companies.


Paper presented on The International Scientific Conference. Rostov-on-Don 10-12 October 2013.


 


Andreassen, J. E. (2014). The innovation process in cross-border region firms”.
Paper presented on 17th Uddevalla Symposium 2014. Uddevalla 12-14 June 2014.


 Andreassen, J. E. (2014). Using the Balanced Scorecard approach to compare performance of universities in a region of Norway.” In Violetta Volkova (Ed.). The proceedings of XYIII International Scientific Conference 2014: System analysis in designing and management.  St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnic University.

Verv:

Andre verv:

Representant HiØ i Fredrikstad Industriforening