Tore Petter Engen

Tore Petter Engen

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Informasjonssjef Mobil: 907 93 313 Tlf. arbeid: 69608080 Kontornr.: A3-023 https://www.hiof.no contacts
Arbeidsområde:
 • Ledelse av enheten
 • Bistand til publiseringsløsning/CMS

Bistår også Avdeling for informasjonsteknologi som foreleser i emner tilknyttet linux serverdrift.

  Utdanning:

  Grad:

  Cand.Mag.

  Forskning:

  Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk: (Gir ekspertkommentarer)

   PHP, MySQL, webprogrammering, Content management systems (CMS)

  • Økonomi og administrasjon:

  Forskningsprogram/-prosjekter: