Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Seniorkonsulent Tlf. arbeid: 69608863 Kontornr.: M219 contacts
Arbeidsområde:

Studenthenvendelser:

 • Akademi for scenekunst
 • Registrerte søkere til scenekunstutdanningene samt potensielle søkere
 • Webkontakt for studenter ved ingeniørfag i forbindelse med EXPO

Faglig og administrativ bistand:

 • Webansvarlig studiested Fredrikstad - Gir administrativ støtte til vedlikehold av websidene til Avdeling for ingeniørfag, Avdeling for helse- og sosialfag, Akademi for scenekunst og EXPO-sidene.
 • Lokal markedsføringskontakt
 • Bistand til ansatte ifm. oppdatering av ansattprofil
 • Ansvarlig for sponsormidler EXPO
 • Koordineringsansvar plankalender studiested Fredrikstad
 • Koordineringsansvar for revidering av markedsføringstekstene til Avdeling for helse- og sosialfag, Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst.
 • Koordineringsansvar for avgangsseremonien ved Avdeling for helse- og sosialfag, EXPO og karrieredagene ved studiested Fredrikstad.
 • Koordineringsansvar for opptak av nye studenter til scenekunstutdanningene
 • Deltar på messer og skolebesøk
 • Bestilling av profileringsmateriell


  Kontaktperson for eksterne:
 • Karrieredag Avdeling for ingeniørfag
 • Karrieredag Avdeling for helse- og sosialfag
 • Sponsing EXPO

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Master in journalism/ University of Sheffield UK.
  Grunnfag statsvitenskap, sosialantropologi og mellomfag kriminologi fra UiO.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:

Verv:

Råd og utvalg:

Medlem av markedsføringsutvalget ved HiØ
Medlem av kultur- og velferdskomiteen HiØ, studiested Fredrikstad