Kombiner jobb og utdanning i 2017/2018 - HiØ VIDERE tilbyr spennende deltidsstudier:

SØK NÅ - søknadsfrist 15. mai

Helse- og sosialfaglige utdanninger:

- Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 stp.)  les mer
- Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 stp.) fleksibel modell les mer
- Overvekt hos førskolebarn (15 stp.) les mer
- Paramedic (60 stp.) les mer NB! søknadsfrist 15.4
- Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp.) Igangsetting forutsetter finansering fra Helsedirektoratet, les mer

IT-utdanning:
- Big Data Analytics (15 stp.) - les mer

Ingeniørutdanning:
- Lean transformasjon (15 stp.) - les mer

Lærer- og pedagogiske utdanninger:
- Konsekvenspedagogikk 1 (30 stp.) - les mer
- Konsekvenspedagogikk 2 (30 stp.) - les mer
- Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS.) - les mer
- Pedagogikk, grunnleggende enhet (30 stp.) - les mer
- Pedagogikk, grunnleggende enhet (30 stp.) (FU, søknadsfrist 15.8) - les mer
- Spesialpedagogikk 1 (30 stp.) - les mer
- Spesialpedagogikk 1 (30 stp.) (FU, søknadsfrist 15.8) - les mer

Økonomi, administrasjon og ledelsesutdanning:
- Personaladministrasjon/personalledelse (15 stp.) - les mer

For en fullstendig oversikt over deltidsstudier med oppstart høsten 2017,
se høgskolens elektroniske studiekatalog.

Studiene har planlagt studiestart i uke 36-38.
Vi gjør oppmerksom på at igangsetting av alle studier - forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Ved spørsmål om opptak, ta kontakt med opptakskontoret ved Høgskolen i Østfold
Telefon: 69 60 81 00
E-post: opptak@hiof.no
Telefon og besøkstid: 10:00-14:00 mandag-fredag

Ved spørsmål om studiene, ta kontakt med HiØ VIDERE
Telefon: tlf. 69 60 80 00 (sentralbord)
E-post: videre@hiof.no