Om senter for kompetanseutvikling

Høgskolestyret vedtok i juni 2012, etablering av Senter for kompetanseutvikling - SKUT som fast administrativ enhet ved HIØ. Dette innebærer at enheten skal ivareta all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for alle høgskolens 6 fagavdelinger - Ingeniørfag, Informasjonsteknologi, Økonomi, språk og samfunnsfag, Helse- og sosialfag, Lærerutdanning og Akademi for scenekunst.

SKUT
har ansvar for kompetanseheving i form av  etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning).
Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn eller i form av åpne kurs der enkeltpersoner kan melde seg på elektronisk via SKUTs hjemmesider.

Videreutdanning på deltid blir tilbudt som fast oppsatte studietilbud på kveldstid/weekend/nettbasert og kan kombineres med jobb -  studiested Halden, Fredrikstad, Moss eller Indre Østfold.
SKUT tilbyr også videreutdanning i samarbeid med eksterne aktører der SKUT har faglig ansvar og ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring.
Videreutdanning tilbys også i form av oppdragsstudier som utvikles etter oppdragsgivers behov.

SKUT 
påtar seg tilrettelegging og gjennomføring av andre typer kurs og konferanser. SKUT ønsker å fremstå som en enhet kjent for Kunnskap, Kompetanse og Kvalitet.

Se presentasjon av SKUT (pdf format)

Ansatte ved SKUT

Hvordan finne Høgskolen i Østfold - se kart her