Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)


studiekatalogbilde1studiekatalogbilde2

Generelt om studiet

Ønsker du å fordype deg i statsvitenskap, og har et årsstudium eller lignende i bunn, kan påbyggingsstudiet i statsvitenskap gi deg den ekstra faglige tyngden du trenger. Her vil du gå dypere ned i materien på områder som politisk teori og sammenlignende politikk og lære hvordan politikk og administrasjon fungerer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Undervisningen skjer i form av forelesninger, og ved eksamen vil du få demonstrert dine evner til granskning og selvstendig refleksjon rundt statsvitenskapelige problemstillinger, teorier, metoder og forskningsresultater.

Opptakskrav

Bestått årsstudium i statsvitenskap, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng

Sist oppdatert: 13.12.2013 13:27

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en fordypning i en bachelorgrad, for eksempel Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur ved HiØ. Går du med en statsviter i magen, kan studiet også kvalifisere for videre studier i statsvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag på masternivå, for eksempel ved Universitetet i Oslo.

Yrkesmuligheter

Utdanningen gir deg kompetanse som kan være nyttig i stillinger innen privat og offentlig sektor, humanitære organisasjoner, norske og internasjonale organisasjoner, utdanningssektoren og politisk journalistikk.

« Tilbake