Statsvitenskap, årsstudium


studiekatalogbilde1studiekatalogbilde2

Generelt om studiet

Er du samfunnsengasjert? Interessert i politikk? Dette er studiet for deg som ønsker å skaffe deg grunnleggende kompetanse i politisk teori, og kunnskap om hvordan politikk og administrasjon fungerer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Siden Platon forfattet verket ”Staten” og frem til moderne tid, har statsvitenskap vokst frem som et eget fag som utforsker hvordan samfunnet organiseres og styres politisk.
Man studerer dessuten borgernes politiske atferd. Studiet henter inspirasjon fra mange fag, blant annet rettslære, sosiologi, historie, administrasjon og politisk økonomi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 10.12.2013 20:22

Videre utdanning

Går du med en statsviter i magen, kan dette studiet, sammen med Statsvitenskap påbyggingsstudium, være et grunnlag for videre studier i statsvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag på masternivå. Studiet kan også inngå i en bachelor, for eksempel Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, eller som del av en lærerutdanning.

Yrkesmuligheter

Utdanningen gir deg kompetanse som kan være nyttig i stillinger innen privat og offentlig sektor, humanitære organisasjoner, norske og internasjonale organisasjoner, utdanningssektoren og politisk journalistikk.
« Tilbake