Romdisponering

Skriv ut

Oversikt over undervisningsrom er tilgjengelig fra denne lenken:

Timeedit

Bestilling av undervisningsrom skjer hos Mette Olsen.  Telefon 69 30 31 16 . All rombestilling skal sendes til
rom-fred@hiof.no

Reservering av grupperom eller møterom på INTRANETTET gjøres av studenter og ansatte selv.
Nedenfor får du en innføring i hvordan du foretar reserveringen:
Hvordan reservere grupprom versjon for studenter.doc
Hvordan reservere grupprom versjon for ansatte.doc

Bruk av fellesarealer:
Bruk av fellesarealer Fredrikstad
Use of common premises in Fredrikstad campus in relation to  student projects and and other similar projects