Nyttig parkeringsinformasjon - studiested Fredrikstad

Skriv ut

FOR GJESTER OG BESØKENDE
Høyskolen har ingen egen parkering for gjester/gjesteforelesere eller besøkende. Gjester henvises til betalingsparkering i parkeringshuset under Fredrikstad stadion - følg skilting.

FOR STUDENTER
Alle HiØ studenter ved studiested Fredrikstad kan få utstedt P-kort i resepsjonen (STORT LYSEBLÅTT P-KORT fra Fredrikstad kommune gyldig tom. 31.07.2014), forutsatt at semesteravgift er betalt. Kortet er gyldig på den store grusplassen merket HiØ overfor Kråkeby barnehage. Det er kun ett kort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen.

KORTET SKAL LIGGE SYNLIG I VINDUET!

MERK! Det er nå satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til Høgskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, vil det nå innføres regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Qsecurity på alle Høgskolen i Østfold sine parkeringsplasser inkludert Bjølstadjordet.

HAR DU FÅTT BOT, MEN HAR GYLDIG PARKERINGSKORT? Personer med tilknytning til Høgskolen i Østfold som urettmessig har mottatt parkeringsavgift har mulighet til å påklage ileggelsen. Dette gjøres gjennom et annulleringsskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen eller som kan lastes ned her. 
MERK: Det er 5 dagers frist for innlevering av klageskjemaet.

Hvis studenter vil klage på parkeringsavgift pga.
«Parkering i strid med parkeringsbestemmelsene» skal vedkommende henvende seg direkte til parkesingsselskapet: park@qsecurity.no  Parkeringsselskapet Qsecurity kan svare på hvorfor parkeringsavgift er ilagt.


FOR ANSATTE
Alle ansatte ved studiested Fredrikstad kan få utstedt P-kort i resepsjonen (STORT LYSEBLÅTT P-KORT fra Fredrikstad kommune). Ansatte kan parkere gratis på den store grusplassen merket HiØ overfor Kråkeby barnehage. KORTET SKAL LIGGE SYNLIG I VINDUET. I tillegg disponerer HiØ 40 P-plasser til ansatte under stadion, åpningstid man - lør kl 0645 - 2300. Disse plassene er fordelt etter søknad ihht fastsatte kriterier og gjelder for ett år om gangen. Her må det parkeres kun på plasser merket "HIØ". TILDELT KORT (LITE) MÅ LIGGE SYNLIG I VINDUET.

MERK! Det er nå satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til Høgskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, vil det nå innføres regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Qsecurity på alle Høgskolen i Østfold sine parkeringsplasser inkludert Bjølstadjordet.

HAR DU FÅTT BOT, MEN HAR GYLDIG PARKERINGSKORT? Personer med tilknytning til Høgskolen i Østfold som urettmessig har mottatt parkeringsavgift har mulighet til å påklage ileggelsen. Dette gjøres gjennom et annulleringsskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen eller som kan lastes ned her.  
MERK: Det er 5 dagers frist for innlevering av klageskjemaet.

Hvis ansatte vil klage på parkeringsavgift pga. «Parkering i strid med parkeringsbestemmelsene» skal vedkommende henvende seg direkte til parkesingsselskapet: park@qsecurity.no  Parkeringsselskapet Qsecurity kan svare på hvorfor parkeringsavgift er ilagt.

FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Det er merkede plasser for funksjonshemmede ved hovedinngangen, bygg A. I tillegg er det noen plasser foran N-bygget og under fjellet ved inngang H1. Offentlig, blått HC-bevis gjelder for disse plassene. KORTET MÅ LIGGE SYNLIG I VINDUET.

Dersom man har en midlertidig bevegelseshemming som ikke kvalifiserer for blått, offentlig HC-kort  kan det utstedes midlertidig, tidsavgrenset HC-kort i resepsjonen mot fremleggelse av legeerklæring som grunngir behovet og angir aktuell periode.

EL-BIL PARKERING
Det er fire p-plasser utenfor kaffebaren i H-bygget med gratis strømuttak. Ordinært HiØ-parkeringskort legges synlig i bilrute.

SPESIELLE PLASSER (MERKET RØDT ELLER GRÅTT KORT)
Det er spesielle plasser merket RØDT ELLER GRÅTT KORT ved hovedinngangen, bygg A, foran N-bygget og under fjellet ved inngang H1. På disse plassene kan kun personer som har fått LITE RØDT ELLER GRÅTT PLASTIKK-KORT parkere. KORTET MÅ DA LIGGE SYNLIG I VINDUET.

Vær opmerksom på at all parkering utenfor oppmerkede plasser er ulovlig og vil bli bøtelagt.

Det er satt opp skilt ved innkjøring til hver av de tre plassene ved A-bygget, H-bygget og N-bygget som forteller om kontroll og bøter.

Kontroll av de reserverte plasser i parkeringshuset, ved bygg A, H og N foretas av Q-Security. MANGLENDE GYLDIG KORT SYNLIG I VINDUET MEDFØRER GEBYR PÅ KR 600.