Samarbeidsprosjekter

Skriv ut

Rådgivningstelefon for revmatikere i Spania
Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforening og Høgskolen i Østfold og har som mål å styrke evnen til egenomsorg og mestring for revmatikere som flytter til Spania gjennom et tilbud om god og relevant informasjon.

Kommersialisering av FoU-resultater (BizTech)
Høgskolens system for kommersialisering av FoU-resultater, hvor ansatte og studenter jobber sammen med ulike bedrifter og organisasjoner.