Høgskolens avdelinger og enheter

Skriv ut

Avdeling/enhet

Adresse (post-/besøksadresser)

Ansatte

Studenter

Helse- og sosialfag Fredrikstad, Kråkerøy 96 1.376
Akademi for scenekunst Fredrikstad, Kråkerøy 9 27
Ingeniørfag Fredrikstad, Kråkerøy 51 551
Lærerutdanning Halden, Remmen 100 1.304
Informasjonsteknologi Halden, Remmen 27 456
Økonomi, språk og samfunnsfag Halden, Remmen 55 1.087
Etter- og videreutdanninger (SKUT) Halden og Fredrikstad 9 459
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad 37  
Studiestedsadministrasjon Halden 38  
Fellesfunksjoner:
90  
Fremmedspråksenteret 13  
Sum antall personer 525 5.260